Nowy zarząd klubu!

Na dzisiejszym walnym zgromadzeniu został wybrany nowy zarząd klubu. Tak jak można się było domyślać, w jego skład weszły osoby, które na pierwszej części zebrania (w maju) zdecydowały się przejąć klub – choć wstrzymywali się z ostateczną decyzją. Od dzisiaj zarząd tworzą: Jacek Mondorowicz, Henryk Krzemiński, Piotr Hakman, Tomasz Kowalczyk i Włodzimierz Ściebura, jednak do wymienionych może dołączyć jeszcze jedna, znana w żarskim środowisku piłkarskim osoba. Wyżej wymienieni już teraz wyraziły chęć współpracy ze wszystkimi, którym dobro klubu leży na sercu – oczywiście z Nami na czele! Obecnie kierowanie klubem, to na prawdę trudne zadanie, ale życzymy wytrwałości i sukcesów!

TYLKO PROMIEŃ!